Inverter voltage 12V to 110V 500 Watts

SKU: HT-500W